Ιστολόγιο για την θεωρητική και πολιτική ανάκτηση της έννοιας της Αγοράς από την Αριστερά. Βασική αναφορά στο έργο του Roberto Magabeira Unger

Τρίτη, 8 Απριλίου 2008

Introduction to Roberto Unger's Politics

Ο Roberto Unger αποτελεί το θέμα του blog

Όντας ο ίδιος πολιτικός ακτιβιστής, παράλληλα στοχάζεται πάνω στο μέλλον και την ευημερία των λαών,χωρίς την γνωστή ακαδημαική "ευρυχωρία".

Η μοναδικότητα του έγκειται στην εκκίνηση και τα θεμέλια του εγχειρήματος του.Προσπαθεί να κατανοήσει και να προτείνει αλλαγές στον κόσμο , έχοντας διαπιστώσει την αδυναμία των κλασσικών μοτίβων της οικονομικής σκέψης.

Επιστρέφει λοιπόν στον 19 αιώνα και απομυζά δημιουργικά τον πυρήνα της σκέψης των Marx,Proudhon,J.S.Mills.Ταυτόχρονα ,διαπιστώνει την θετική επίδραση των θεμελίων του φιλελευθερισμού, την αξία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων,και τέλος την δομή των σύχρονων κοινωνιών.

Σε μια εντυπωσιακή "βουτιά" στον Proudhon αναστοχάζεται για την φύση της ιδιοκτησίας ,και απο την απλοική κατανόηση ως απόλυτη οντολογική κατισχυση πάνω σε αντικείμενα,την διερευνά ως δέσμη δικαιωμάτων .

Μέσα από μια περίτεχνη ανάπτυξη ,προσεγγίζει το μέλλον ως ενεργητική υπέρβαση των σημερινών αδιεξόδων ,αξιοποιόντας τις αγορές (αλήθεια πότε θα καταλάβει η εγχώρια διανόηση πως δεν υπάρχει αγορά,αλλά αγορές!! διακριτές ,άλλωτε παραγωγικές -αριστερές άλλωτε καταστροφικές) και αποκαλεί το σχέδιο αυτό "υπερφιλελευθερισμό" (superliberalism)http://blogs.law.harvard.edu/guorui/2007/04/03/cui-zhiyuan-introduction-to-roberto-ungers-politics/

Δεν υπάρχουν σχόλια: